Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van Heer Vrankestraat.

Geachte mevrouw of heer,

Woont of hebt u een bedrijf in de Heer Vrankestraat eo.
Vanaf 9 november 2016 voert de gemeente werkzaamheden uit in uw straat. Het werk duurt tot in de kerstvakantie 2016.

Wij werken dan aan het volgende:

Heer Vrankenstraat, voor de Andreaskerk
Het planten van meer groen (sierheesters), het vernieuwen/vergroten van de speelondergrond, het vervangen van twee slechte speelelementen, het verplaatsen en bijplaatsen van de fietshekjes, plaatsen van een aantal plantenschalen en het gedeeltelijk opnieuw straten van de tegels.

Heer Vrankestraat, de grote speelplek
Het planten van meer (sier-)heesters. Op de plek van het rozenperkje wordt een Wilgenhut aangebracht.

Voor de school aan de Hoyledestraat
Voor de in en -uitgang van de school worden de fietshekjes verplaatst en planten wij een haag aan om te voorkomen dat de kinderen vanuit school de rijweg op kunnen rennen.

Afsluiting van de weg
Tijdens de werkzaamheden voor de Andreaskerk sluiten wij tijdelijk de doorgang, het pleintje voor de kerk, voor een gedeelte af. Voor de voetgangers brengen wij loopschotten aan.
Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. We vragen u daarom om bijvoorbeeld geen fietsen aan lantaarnpalen vast te zetten.

Overlast beperken
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken.
Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij – in de meeste gevallen – de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact met ons op.

Informatie
Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de heer Frits Lohuis van de afdeling Stadsbeheer. Op werkdagen van maandag tot donderdag tussen 8.00 tot 15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06 20362877.
E-mailadres: f.lohuis@rotterdam.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,

M.A. Ottevanger
Manager Openbare Werken

namens deze,

F. Lohuis
Gebiedsregisseur Noord