[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Q6hwjSXUUv8]

Ed de Meyer van SONOR heeft voor ons in de aanbieding (kost niks) .. een cursus Omgaan met Straatcultuur.
Waarbij we bij Straatcultuur niet alléen maar aan lieve pastelkleurige stoeptekeningen gemaakt door 4-jarige blonde buurmeisjes moeten denken.

Schijnt erg leuk en leerzaam zijn, wordt gegeven door erkend cabaret-talent, duurt 2½ uur, dus.. ik doe mee.
Juist dát zou voor enkelen nu net de reden kunnen zijn om níet mee te doen, maar ik denk:.. na afloop kun je ook met mij over weg!

Snel inschrijven (hieronder reageren) dus, want meer dan een stuk of 15 buurtbewoners – vaak zelf de érgste straatculturelen – passen niet in het zaaltje van SONOR. Graag ook reageren als je do. 27-1 níet kan, maar wel geïnteresseerd bent; we zouden zomaar een andere dag/tijd kunnen prikken.
Bij echt enthousiaste aanmelding doen we het wellicht bij van Speyk, daar deze – gisteravond gezien – een hieperdepieper nagelnieuwe moderne cursusruimte hebben.

De letterlijke tekst van Ed’s uitnodiging:
Datum: donderdag 27 januari van 19u. t/m 21:30u. met eten vooraf.

Straat cultuur.
De afgelopen vijf tot tien jaar zien we sterke verschuivingen binnen jeugdcultuur. Kenmerkend hiervoor is de verandering van normen en waarden onder jongeren. Het gaat er harder en directer aan toe. Kennisname en het kunnen doorgronden van deze straatcultuur biedt handvatten voor het werken met jeugd.
Het corrigeren van jongeren is niet altijd even eenvoudig. Verbeteren doen we vaak op een selectieve manier. Als deze niet positief uitwerkt, onstaat er al snel een negatieve spiraal die niet eenvoudig doorbroken kan worden. Je voelt je dan machteloos. Dat moet niet gebeuren.
Het aanleren van diverse creatieve wijzen van corrigeren kan uitkomst bieden. Hierbij gaat het niet zozeer om een balans tussen preventief en repressief, maar om op de juiste manier te handelen in elke voorkomende situatie.

De workshop straatcultuur biedt de deelnemer een grondige kennismaking met de straatcultuur. Centraal staat vooral de vraag: ‘Wat is straatcultuur; wat zijn de diverse verschijningsvormen, en hoe kun je daar effectief mee omgaan?’
De workshop geeft praktische handvatten in het hanteren van de wij-cultuur, van de verschillende hiërarchieën en van de constante veranderingen in de groep. De training is interactief van opzet en maakt gebruik van multimedia om het verhaal ook visueel inzichtelijk te maken.
Met vriendelijke groet,
Ed de Meijer